Provisorisk mot vannhinder

 Jeg synes det er vanskelig å forstå hvordan man skal tolke reglene for provisorisk ball og vannhinder.
Når man slår ut med sin driver (om man en gang treffer så godt at ballen flyr langt :-)) kan det være vanskelig å se om din ball landet i et vannhinderet eller landet et sted rett i nærheten.

Provisorisk mot vannhinder
 Om man er sikker eller nesten sikker på at ballen landet i vannhinderet, skal man følge reglene for at droppe/slå ballen om den lander i et vannhinder.
Men når man er nesten sikker på at den ikke landet i vannhinderet, kan man da slå en provisorisk ball? Om man så kommer frem etter at en provisorisk ball, ser at ballen allikevel ligger i vannhinderet, kan man da droppe "normalt" (følge reglene for at droppe/slå ballen om den lander i et vannhinder)
Om man kommer frem etter en provisorisk ball og ikke kan finne den første ballen utenfor vannhinderet eller man ser at sannsynligheten er stor for at ballen må ha landet i vannhindret , kan man så bli enige om at den først må ha landet i vannhinderet? (følge reglene for at droppe/slå ballen om den lander i et vannhinder)

Kan du ikke komme med en enkel forklaring på dette. Det er flere av mine golfvenner som også har problemer med å forstå denne regel.

Svar:
Temaet er vanskelig, og det er noe av det verste for en dommer å avhjøre om en ball er mistet utenfor et vannhinder eller i vannhinderet.
Du har anledning til å spille en provisorisk ball hvis du tror at ballen din kan være mistet andre steder enn i et vannhinder eller at den gikk OB.  Motivet for regelen er at du skal kunne spare tid hvis det viser seg at ballen er mistet.
Men hva hvis en ball har retning mot et vannhinder? gikk den i vannet, eller er den mistet i roughen rundt vannet?
De fleste spillere vil helst at ballen  - om den er mistet - bedømmes til å være mistet i vannet, for da kan de jo droppe ved vannkanten… De må jo dra med seg et straffeslag, men de har fått med seg distansen i det første slaget.  Men om ballen bedømmes å være mistet andre steder enn i vannhinderet blir spilelren nødt til å fortsette med den provisoriske ballen med sitt tredje slag.  Strasffen blir da det som ofte beskrives som stroke and distance.

Og hvordan bedømmes dette?
Hvis man spiller en ball mot et vannhinder og man vet at det er kortklippet og ryddig rundt hinderet, vil man  - enkelt beskrevet - enten finne ballen på tørr grunn, eller man vi vite at den er i hinderet.  Om en spiller i en slik situasjon spiller en ny ball, er dette en ny ball i henhold til regel 26-1a og det er ikke en provisorisk ball.  Begrunnelsen er at han selv bedømmer at ballen gik ki vannhinderet.
Om forholdene heller er slik at det er rufsete rough rundt og/eller i nærheten av vannhinderet, og spilleren vurderer det som vel så sannsynlig at han må lete etter ballen i roughen, som at ballen eri ihinderet, er det berettiget å spille en provisorisk for å slippe å måtte gå tilbake.
Så vil de faktiske forholdene avgjøre.  Når man så fastslår at leting i roughen må til for å fastslå hvor ballen kan være, kan man ikke hevde  - slik det står i reglene - at det skal være kjent eller så godt som sikkert at ballen er mistet i vannhinderet.  Dermed må spillren fortsette på den provisoriske med stroke and distance.
Om nan skulle være så heldig å fastslå at ballen er mistet i vannhinderet skal spilleren ta opp den provisoriske og ta fritak i henhold til vannhinder-regelen.
Kanske kan  denne linken være av interesse.
WiPlog

Hva mener du? Kom gjerne med en kommentar.

Spør om regler

Spør om regler

Spør om regler

Har du noen spørsmål om regler?
Svaret kommer direkte til deg hvis du oppgir mailadresse.

.

Siste fra Spørsmål og Svar

Uspillbar ball uten å ha funnet den...

Uspillbar ball uten å ha funnet den...

 Må man finne ballen for å melde den uspillbar?Les mer »
.
Er en tørr grøft vannhinder?

Er en tørr grøft vannhinder?

Dersom en grøft på banen, som kun enkelte ganger fører vann, men som ikke er merket med røde staker, er den da...Les mer »
.
En ball blir merket på greenen...

En ball blir merket på greenen...

En ball på green blir merket, merket blir flyttet da det ligger i en puttelinje.   Les mer »
.
Råd?

Råd?

Spilte sammen med 2 andre en uhøytidelig konkurranse /seslkapsrunde. Den ene ligger utenfor greenen - med stor...Les mer »
.

En 54-handicapper og poengberegning...

Jeg ble presentert følgende forleden.  Vennligst forklar! "Det jeg kan fortelle om, er at en 54-handicapper...Les mer »
.
Ball triller over green og i hinder...

Ball triller over green og i hinder...

 Hvordan forholder men seg når man slår en ball fra fairway og inn på green? Les mer »
.
Identifisering av ball, regel 12-1

Identifisering av ball, regel 12-1

 Nedenfor har jeg gjengitt en artikkel yhe Open 2014.  Den handler om hvordan en spiller benytter regel 12-1...Les mer »
.

Interessante linker

Royal &Ancient golf club
Golfreglene på norsk
Romerike Synskirurgi
.