Fritak fra uflyttbar hindring

Jeg har noen spørsmål om fri dropp ved uflyttbare hindringer, som vi stadig er uenige om ute på banen.

Fritak fra uflyttbar hindring
 Først et generelt spørsmål: Hvis ballen ligger i tykk rough, høyt gress osv., og den etter å ha blitt droppet på riktig måte, havner på fairway - er det greit? Ballen får altså et mye bedre leie. Jeg mener det er greit, men vi har mye diskusjoner rundt dette.

Så en mer spesifikk situasjon: (Håper jeg klarer å forklare den)
Ballen ligger rett inntil en ca. 40- 50 cm.bred steinsatt dreneringsrenne som går i spilleretningen, slik at jeg, som er høyrehendt, må stå i grøften/renna for å slå ballen. En linksspiller ville ikke vært berørt.
Ballen ligger i høyt gress i litt skrå bakke. Jeg ville antagelig brukt en pitch for å slå ballen derfra hvis ikke steinrenna hadde vært der.
Jeg mener at nærmeste punkt for fritak kan være på begge sider av grøften, men min medspiller mener at det kun kan være på den siden av grøften ballen ligger. Hva er riktig?
Hvis jeg har rett, vil nærmeste punkt for fritak være rett inntil grøften på andre siden av der den nå ligger, da det er kortere avstand fra ballen enn å stå på den siden ballen ligger uten å påvirke slagstillingen.
Da kan jeg droppe ballen innen 2 køllelengder (og bruke driveren) fra punktet. Og fra dine svar på andre spørsmål, ser det ut til at ballen igjen kan trille inntil 2 køllelengder (igjen driver) fra der den treffer bakken. Hvis jeg er riktig heldig da, kan ballen havne først på "riktig" side av grøften, og deretter inntil 4 køllelengder fra det punktet og da antagelig ut på fairway i stedet for et vanskelig leie i høyt gress. Og uten straffeslag.
Det virker jo egentlig urimelig at man skal kunne oppnå slike fordeler, men jeg mener likevel det er slik.
Til slutt, hvis man ser at man ikke kommer så heldig ut ved å kreve fritak, at det faktisk blir dårligere leie, kan man vel velge å å la ballen ligge?
Jeg blir veldig glad for et svar her, da man jo havner i slike situasjoner rett som det er. 

Svar:
Her er det mye å rydde opp i!
Ditt første generelle spørsmål:
Rough og fairway er deler av spillefeltet.  Når det gjelder dropping, er det ingen forskjell på fairway, snill rough og tung rough - og skog for den sakens skyld, så lenge dette alt sammen er deler av banen.  Hvis ballen droppes i rough og kommer til ro på fairway, er alt i orden, og ballen skal spilles som den ligger.  Om du dropper på fairway og ballen triller inn i rough, er det det samme - spill ballen som den ligger.

Når det gjelder hovedspørsmålet ditt, gjelder det at du skal finne nærmeste punkt for fritak, og ikke ønsket punkt for fritak. Idet du skal etablere nærmeste punkt, må du også ta hensyn til din slagstilling.  Og det finnes bare ett nærmeste punkt for fritak.
I din konkrete situasjon - hvis jeg forstår deg rett, ligger ballen din i høyt gress, mens du må stå på denne grusrennen.  Dermed vil det nærmeste punkt hvor du kan spille ballen uten å stå i grusrennen være å forflytte deg noen centimeter (ca 30 cm?) ut av grusrennen og nærmere der ballen din lå.  Å flytte ballen og deg selv til den andre siden av grusrennen ville definitivt vært lengre!   Når du ikke lenger står på grusrennen finner du det punkt hvor du nå kunne ha spilt ballen, og fra dette punkt kan du droppe ballen innefor en køllenegde, ikke nærmere hullet, ikke to køllelengder slik du antyder.  

Når en ball droppes, innenfor en eller to køllelengder, kan den alltid trille inntil to køllelengder fra der den traff bakken, men ikke nærmere hullet.
Det spesielle med dropp og nærmeste punkt, er at du også må droppe om hvis du blir berørt av det du ville vekk fra.

Til slutt må det også nevnes at det å ta fritak ved å finne nærmese punkt er frivillig.  du kan alltid velge å spille ballen som den ligger. Husk at når du tar fritak fra noe uflyttbart, er du på ingen måte garantert gode spilleforhold etter droppen.  Noe slikt ville være å kreve for mye av reglene!

Og en siste ting.  Linksspiller en er en som spiller på en linksbane.  I golf snakker vi om høyrehendte og venstrehendte spillere.

WiPlog

Hva mener du? Kom gjerne med en kommentar.

Spør om regler

Spør om regler

Spør om regler

Har du noen spørsmål om regler?
Svaret kommer direkte til deg hvis du oppgir mailadresse.

.

Siste fra Spørsmål og Svar

Uspillbar ball uten å ha funnet den...

Uspillbar ball uten å ha funnet den...

 Må man finne ballen for å melde den uspillbar?Les mer »
.
Er en tørr grøft vannhinder?

Er en tørr grøft vannhinder?

Dersom en grøft på banen, som kun enkelte ganger fører vann, men som ikke er merket med røde staker, er den da...Les mer »
.
En ball blir merket på greenen...

En ball blir merket på greenen...

En ball på green blir merket, merket blir flyttet da det ligger i en puttelinje.   Les mer »
.
Råd?

Råd?

Spilte sammen med 2 andre en uhøytidelig konkurranse /seslkapsrunde. Den ene ligger utenfor greenen - med stor...Les mer »
.

En 54-handicapper og poengberegning...

Jeg ble presentert følgende forleden.  Vennligst forklar! "Det jeg kan fortelle om, er at en 54-handicapper...Les mer »
.
Ball triller over green og i hinder...

Ball triller over green og i hinder...

 Hvordan forholder men seg når man slår en ball fra fairway og inn på green? Les mer »
.
Identifisering av ball, regel 12-1

Identifisering av ball, regel 12-1

 Nedenfor har jeg gjengitt en artikkel yhe Open 2014.  Den handler om hvordan en spiller benytter regel 12-1...Les mer »
.

Interessante linker

Royal &Ancient golf club
Golfreglene på norsk
Romerike Synskirurgi
.